Verzekering

Terug naar ledenlijst


Beste Collega veiligheidscoördinator,

Onze beroepsvereniging VBVC brengt u hierbij op de hoogte van enkele wijzigingen in onze groepsverzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor veiligheidscoördinatoren en/of EPB/EPC/EAP Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2018 veranderen wij van verzekeringsmaatschappij en makelaar. Het bestuur heeft hiervoor geruime tijd onderhandelingen gevoerd met de makelaar alsook met de verzekeringsmaatschappij.

Wat heeft ons hiertoe bewogen?  

We kregen als bestuur de mogelijkheid om zelf mee te werken aan de ontwikkeling van de aan ons voorgestelde polis. De verzekeringsmaatschappij en makelaar willen zoveel mogelijk luisteren naar onze behoeftes alsook problemen die onze activiteit met zich meebrengt iedere dag opnieuw. Tevens blijft de nieuwe polis steeds aanpasbaar aan onze vragen of behoeftes. Ook zijn of kunnen andere activiteiten in deze nieuwe polis opgenomen worden.

Deze polis is ook op maat van VBVC gemaakt en enkel voor de leden van VBVC.

Wat is nieuw of verbeterd?

In de nieuwe polis worden momenteel 7 beroepen /activiteiten verzekerd voor dezelfde prijs. Deze beroepen of activiteiten zijn :

  1. Veiligheidscoördinatie,
  2. EPB verslaggeving;
  3. EPC verslaggeving;
  4. Ventilatie verslaggeving;
  5. Luchtdichtheidstester;
  6. Bouwcoördinator;
  7. Rioleringskeurder;

Tevens zijn alle activiteiten die wettelijk worden opgelegd meeverzekerd binnen de 3 maanden na aankondiging hiervan.

De lijst met activiteiten of beroepen kan eveneens op vraag uitgebreid worden per verzekerde of voor de volledige beroepsvereniging.

Welke waarborgen en verzekerde sommen?

-       Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (per schadegeval en per verzekeringsjaar) : 2.500.000 €

-       Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating (per schadegeval) : 5.000.000 €

-       Rechtsbijstand (per schadegeval) : 25.000 €

Tevens zijn er nog enkele bijzondere waarborgen opgenomen in de polis :

-       Kosten voor de wedersamenstelling van dossiers : 250.000€ per schadegeval en verzekeringsjaar

-       Brand, vuur, rook, ontploffing, water : 1.250.000 € per schadegeval

-       Accidentele milieuaantasting : 1.250.000 € per schadegeval

-       Burenhinder, art 544 BW : 1.250.000 € per schadegeval

-       Tienjarige beroepsaansprakelijkheid : 125.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar.

De premie  wordt als volgt berekend 

 Deze premies zijn exclusief taksen. Taksen bedragen 9,25%

Zeer belangrijk in dit hele gegeven is dat we steeds zelf een bepalende rol zullen hebben in de inhoud en invulling van de polis.

Mochten jullie opmerkingen en/of vragen hebben dan zijn deze steeds bespreekbaar voor de verzekeringsmaatschappij alsook de makelaar.

Persoonlijke aanpassingen zoals uitgebreidere dekkingen aan de polis zijn steeds  bespreekbaar met de makelaar.

Zoals eerder vermeld is deze groepsverzekering enkel mogelijk indien u lid bent van onze beroepsverzekering VBVC.

Indien u hier voor interesse hebt hoeft u enkel lid te worden van onze beroepsvereniging en natuurlijk tijdig uw huidige verzekering op te zeggen.