NIEUWSBRIEVEN

nieuwsbrief VBVC jaargang 6 nr 1

In deze eerste nieuwsbrief van 2018 vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging.

Onze laatste ledenvergadering, lees nieuwjaarsreceptie, vond plaats op 6 februari ll. in het 3 Square business park te Gent. Na de welkom-drink lichtte Mr Jurgen Waeytens nog even onze nieuwe groepsverzekering toe, waarna we mochten aanschuiven aan de feestdis waar ons een heus driegangen-menu geserveerd.

Te weten dat dit voor onze leden steeds gratis is hadden de 30 aanwezigen gelijk en de afwezigen weeral eens ongelijk.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 5 nr 4

In deze vierde nieuwsbrief van 2017 vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging.

Op onze laatste ledenvergadering van 2017 dit op 7 december te Zwijndrecht hadden we een spreker uitgenodigd ivm asbest. Bij deze wil ik dan ook dhr Mr Niels Vandeloock van de firma Abesco bedanking voor zijn toelichting en deskundigheid.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 5 nr 3

In deze derde nieuwsbrief van 2017 vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging.

We hebben in september op onze ledenvergadering te Gent de collega’s van de federale overheidsdienst toezicht op het welzijn op het werk , regio Oost-Vlaanderen uitgenodigd. Bij deze bedanken we dan ook de sprekers de heren Tom Vermeersch, Roald Macharis en Yves Degroeve voor deze bereidwilligheid en uitgebreide toelichting op de voorbereide en ook heel wat onvoorbereide vragen.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 5 nr 2

In deze tweede ietwat late nieuwsbrief van 2017 vindt u de stand van zaken van onze beroepsvereniging.

In nieuwsbrief 4.4 hadden we het al even over de nieuwe Vlaamse wetgeving ivm stofpreventie die in voege getreden is op 1 januari 2017.

Op de vorige ledenvergadering op woensdag 16 mei hadden we het over “stofpreventie – stofemissie”. Dit door Piet De Groote van bvba VETO, daarom wordt dit in deze nieuwsbrief nog even toegelicht.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 5 nr 1

 In deze eerste nieuwsbrief van 2017 vindt u de stand van zaken van onze beroepsvereniging en de planning voor 2017.

Op maandag 13 februari 2017 hadden we onze nieuwjaarsreceptie, dit jaar was dit in de vorm van een stadswandeling door Gent onder begeleiding van twee deskundige gidsen waarna we onze aanwezige leden trakteerden op Gentse stoverij met frietjes in restaurant De Warempel. De afwezigen hadden ongelijk.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 4 nr 4

In deze laatste nieuwsbrief van 2016 vindt u de stand van zaken van onze beroepsvereniging en de ruwe planning voor 2017.

Wat wetgeving betreft, in 2017 treedt er de nieuwe wetgeving i.v.m. fijnstof en de wetgeving i.v.m. slooppuin in voege. U vindt deze samengevat in deze nieuwbrief terug.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 4 nr 3

Dit kwartaal ook weinig nieuws onder de Belgische zon, alweer iets te veel arbeidsongevallen en geen vermeldenswaardige wetgeving althans wat onze job als veiligheidscoördinator aanbelangt.

Volgens Knack en Le Soir zijn twee op de drie bouwbedrijven niet in orde met de sociale wetgeving, het gaat hem dan vooral om bedrijven die werknemers vanuit het buitenland in België tewerk stellen maar geen sociale zekerheid hiervoor betalen.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 4 nr 2

In deze nieuwsbrief een verslag van de laatste ledenvergadering ivm de juridische aspecten van de veiligheidscoördinatie of wat zijn onze verantwoordelijkheden en wat zijn de gevolgen hiervan.

Naar wetgeving is er ook weinig nieuws onder de zon, misschien interessant te weten dat het drempelgedrag verlaagd voor de verplichte aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 4 nr 1

 Wat nieuws in 2016. We zijn nog steeds bezig met de aanwezigheids-registratie, ook de architecten zijn nog niet vrijgesteld hiervan we hebben dit op tafel gelegd bij de hoge raad van zelfstandig en KMO. Ook de architecten lobbyen nog steeds om deze vrijstelling te bekomen. Wordt dus nog vervolgd.

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 3 nr 4

In deze laatste nieuwsbrief van 2015 vindt u de stand van zaken van onze
beroepsvereniging en de ruwe planning voor 2016.

Zoals u wellicht al vernomen hebt zijn onze collega’s de architecten vrijgesteld van
de aanwezigheidsregistratie. Wij proberen dit ook te bekomen maar dit loopt niet
van een leien dakje. Het relaas leest u in deze nieuwsbrief.

 
Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 3 nr 3

Collegae,

In deze derde nieuwsbrief van 2015 vindt u de stand van zaken van onze vbc erkend lid procedure en uitgebreide samenvatting van onze laatste ledenver-gadering te Waregem.
Verder ook de nieuwe NAB campagne “ veilig werken op hoogte” Om hun taak iets te verlichten gebruiken sommigen van onze collega's veilig-heidscoördinatoren het software pakket safetysnapper. Voor architecten be-staat de variante archisnapper. in deze nieuwsbrief vindt u hier iets omtrent terug. Daarenboven kan u als VBVC lid hierop korting genieten. Verder vindt u zoals gewoonlijk ook onze agenda terug.

met vriendelijke groet
Philippe Englebert
Voorzitter VBV

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
nieuwsbrief VBVC jaargang 3 nr 2

Collegae,

In deze tweede nieuwsbrief van 2015 vindt u een uitgebreide samenvatting van onze laatste ledenvergadering te Sint-Niklaas.
Deze stond in het kader van de gevolgen van een dodelijk ongeval, en vooral welke invloed dit op ons heeft. We werden er allen even stil van.

De procedure  " Erkend lid VBVC" is enkele maanden terug van start gegaan. Voor zij die interesse hebben maar dit vergeten zijn, deze procedure is kosteloos voor onze leden. De bedoeling van dit label is oa het imago van de veiligheidscoördinator op te waarderen. Zij de zich hiervoor engageren proberen een code van goede praktijk na te leven. 

Om hun taak iets te verlichten gebruiken sommigen van onze collega's veiligheidscoördinatoren het software pakket safetysnapper. Voor architecten bestaat de variante archisnapper.  in deze nieuwsbrief vindt u hier iets omtrent terug.

Verder vindt u zoals gewoonlijk ook onze agenda terug.met vriendelijke groet
Philippe Englebert
Voorzitter VBVC

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 3 nr 1

Collegae,

In deze eerste nieuwsbrief van 2015. een terugblik op de fantastische nieuwjaarsreceptie in de Ghelamco arena.

Ook de procedure  " Erkend lid VBVC" is van start gegaan.
Bedoeling hiervan is oa het imago van de veiligheidscoördinator een duwtje in de rug te geven. Zij de zich hiervoor engageren proberen een code van goede praktijk na te leven.

VBVC is nu ook erkend als nationale beroepsvereniging en heeft een afgevaardigde binnen de Hoge Raad Voor Zelfstandigen en KMO. Hierdoor wordt onze stem gehoord in beslissingen die onze job aanbelangd.

Verder vindt u zoals gewoonlijk ook onze agenda terug.

Het is nog steeds windstil op  diverse ministeries, daarom enkele oudere  maar toch interessante wetgeving.

met vriendelijke groet
Philippe Englebert
Voorzitter VBVC

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 2 nr 3 (kw4 -2014)

 Collegae,

Het jaar  2014 zit er weeral op. Het is even wachten geweest op deze nieuwsbrief. Dus tijd om in deze nieuwsbrief terug te blikken op de vorige ledenvergaderingen.

Zowel deze te Ronse waar Marc Verbeke ons nog eens de wetgeving ivm werken met derden uit de doeken deed alsook de laatste vergadering te Oostkamp waar hetVBVC label door Nico , brandveilige dakdichtingswerken en Safety Snapper aan bod kwam. Zoals u ziet ook alweer een rijk gevuld in interessant programma.

Binnenkort zullen de betalende leden de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie ontvangen.

En terloops  onze aanvraag tot erkenning als nationale beroepsfederatie binnen de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, ligt ter ondertekening bij de minister. Laat ons hopen dat dit vlot verloopt. 

Verder vindt u zoals gewoonlijk ook onze agenda terug.
Wegens stilte op de diverse ministeries is er geen bespreking van een interessante wetgeving.


met vriendelijke groet
Philippe Englebert
Voorzitter VBVC
Bekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 2 nr 2 (kw2 -2014)

Collegae,

Het bouwverlof 2014 zit er voor de meesten weeral op. Tijd om in deze nieuwsbrief terug te blikken op de vorige ledenvergadering

 • Bespreking ledenvergadering 6 mei 2014 te Zwijndrecht waar Marc De Mey ons de nieuwe wetgeving ivm verplichte registratie en melding verduidelijkte. 
  Verder hadden we het ook  over de veiligheidscoördinatie tout court, dit omdat het eerste KB alweer 15 jaar oud is (1999). Het stukje proza VDB geeft weer wat er onder de meeste van ons leeft.
  Ik zelf had het over het invoeren van een kwaliteitslabel "VBVC" daar de wettelijke certificering nog steeds onbestaand is. We proberen hier tot een concreet voorstel te komen omtrent dit "label". 
   
 • Interessante wetgeving : brandweerstand en brandgedrag elektrische kabels
   
 • Agenda : dinsdag 9 september 2014 ledenvergadering te Ronse : "werken met derden of veiligheidscoördinatie en hun verband"
   
 • Interessante  wetgeving :  Brandgedrag en brandweerstand van kabels – nieuwe regels in het AREI (KB 25 april 2013)
   
 • Varia : jammer genoeg weer veel te veel arbeidsongevallen het voorbije kwartaal

met vriendelijke groet
Philippe Englebert
Voorzitter VBVC


Bekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 2 nr 1 (kw1 -2014)

In deze nieuwsbrief die in een nieuw kleedje gestoken is:

 • het verslag van ledenvergadering en bedrijfsbezoek aan de betonfabriek verhelst
 • het verslag van de ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie van dinsdag 4 februari 2014 te stokerij Van Damme, met als onderwerp : industriële valbeveiliging  met het accent op veiligheidsnetten , door dhr. Ive Rombout van Group Delta

 • AGENDA : dinsdag 6 mei 2014 ledenvergadering te Zwijndrecht

 • NIEUWE WETGEVING :  Wet van 8 december 2013 over voorafgaande aangiften van werken en aanwezigheidsregistratie op bepaalde bouwplaatsen:

 • VARIA : Arbeidsongevallen

Bekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 1 nr 4 (kw4 -2013)

In deze vierde nieuwsbrief van VBVC:

Naar aanleiding van het voorstel van wetswijziging door Minister van werk mevr Monica De Coninck is de inhoud van deze nieuwsbrief even anders.
Ipv de bespreking van de vorige ledenvergadering studieavond  te Hotel Holiday Inn Gent, met als onderwerp: De wettelijke aspecten m.b.t. het gebruik van steigers en een aantal praktijkgevallen met diverse steigertypes. Dit door de heer Christian Depue, verantwoordelijke van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling aan het  NAVB, vindt u In de plaats het stuk proza  van onze collega Eddy de Baere waarin hij  de wetswijziging analyseert.

Agenda :

woensdag 11 december : bedrijfsbezoek betonfabriek Verhelst in Oudenburg

dinsdag 4 februari 2014 : ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie te Stokerij Van Damme

dinsdag 6 mei 2014 ledenvergadering te Zwijndrecht


Nieuwe Wetgeving : 

Een interessante link ivm welzijn op het werk met een overzicht van de recente wetgeving


Bekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 1 nr 3 (kw3 -2013)

In deze derde nieuwsbrief van VBVC

 • Bespreking van de van Ledenvergadering 19 juni 2013 te Oostkamp: presentatie ivm werken aan ondergrondse leidingen door de heer Herman Van Nieuwenborgh,veiligheidscoördinator Fluxys
 • Agenda 2013
 • Nieuwe Wetgeving
 • Varia : Arbeidsongevallen


Bekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 1 nr 2 (kw2 -2013)


In deze tweede nieuwsbrief van VBVC:

 • De bespreking van de Ledenvergadering 19 maart 2013 te Zwijndrecht: WORKSHOP ART.30 1.2. en omzendbrief
 • Agenda 2013 
 • Nieuwe Wetgeving
 • Varia: Controles FOD :In de loop van 2013 houdt de arbeidsinspectie (Toezicht welzijn op het werk, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) gedurende vier dagen ‘bliksemacties’ op de bouwwervenBekijk deze nieuwsbrief online
 
Nieuwsbrief VBVC jaargang 1 nr 1 (kw1 -2013)

Waarom een VBVC nieuwsbrief:

1. Na het idee geopperd te hebben een forum te beginnen, maar alweer (voorlopig) even snel  afgeblazen door de complexiteit hiervan lijkt ons eens nieuwsbrief interessant om op een eenvoudige en professionele manier wat nuttige informatie omtrent onze vereniging VBVC en ons vak Veiligheidscoordinatie' te ventileren naar onze leden. Natuurlijk zal dit ook wat groeipijnen moeten doorstaan.

2. Om erkend te worden als Nationale Beroepsfederatie binnen de Hoge Raad voor Zelfstandige en KMO moeten we een periodieke uitgave hebben met minstens vier nummers per jaar. Een nieuwsbrief komt hiertoe in aanmerking.
VBVC wenst hiertoe erkend te worden om de belangen van onze leden veiligheidscoördinatoren te behartigen.


Bekijk deze nieuwsbrief online