NIEUWS › Limosa-aanmeldingsplicht - 0000-00-00

Het Europees Hof veroordeelde woensdag het elektronisch aangiftesysteem Limosa. In ons land was de Limosa-aanmeldingsplicht verplicht voor alle buitenlandse zelfstandigen die in België wilden komen werken. Het Europees Hof vond echter dat de Belgische overheid te veel informatie vroeg en niet voldoende aantoonde dat die gegevens nodig waren in de strijd tegen sociale fraude. Het systeem was volgens Europa strijdig met de vrijheid van dienstverlening en daarom mogen buitenlandse zelfstandigen voorlopig ons land binnen zonder aanmelding.
Metro, 20/12/2012