NIEUWS › Studieavond risico's bij afbraakwerken - 2016-03-17

De provinciale comités Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid organiseren in samenwerking met de Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken, de Federatie Dakwerken (CBD), de Federatie Installateurs Centrale Verwarming en Sanitair, NAVB-CNAC constructiv en Prebes op donderdag 17 maart 2016 een studieavond over risico’s bij afbraakwerken. 

Bij bouwen hoort meestal ook afbreken. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het is toch een veel voorkomende realiteit. Zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingen moeten meestal afbraakwerken uitgevoerd worden vooraleer de bouwwerken van start kunnen gaan. Afbraakwerken zijn echter niet zonder risico. Het is in het belang van alle partijen dat gevaren preventief opgespoord worden, de risico’s geëvalueerd worden en de geschikte maatregelen getroffen worden.

Wij zetten in op een permanente verbetering van het welzijn van werknemers bij het uitvoeren van sloopwerken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat arbeidsomstandigheden geen concurrentiefactor mogen zijn. Duidelijke afspraken en regels, met aandacht voor technische innovaties, zijn onontbeerlijk bij sloopwerkzaamheden. Het navb heeft hier meerdere publicaties over uitgebracht (o.a. navb dossier 129).

Om praktische redenen wordt u verzocht  te willen inschrijven vóór 14 maart 2016.

link : http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/werk/risico_afbraakwerken/index.cfm