OVER VBVC

De bouw is één van de sectoren met de meeste en zwaarste arbeidsongevallen. Bouwplaatsen zijn tijdelijk en evolutief: ze veranderen voortdurend en elke keer ontstaan nieuwe risico's. Een Koninklijk Besluit van 25.01.2001 (BS van 07.02.2001) organiseert de toepassing van nieuwe begrippen en verplichtingen in verband met veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen.

Het begrip tijdelijke of mobiele bouwplaats wordt omschreven als elke bouwplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken worden uitgevoerd, waarvan de lijst is vastgesteld door de koning.

Om deze nieuw globale aanpak qua veiligheid en gezondheid te realiseren werd de functie van "veiligheidscoördinator " gecreërd.

De VZW Vlaamse Beroepsvereniging van VeiligheidsCoördinatoren werd opgericht in 2002 naar aanleiding van deze Nieuwe  Belgische wetgeving.

VBVC is een vereniging die Vlaamse veiligheidscoördinatoren samen brengt , hun belangen verdedigt en hun opleiding verschaft.