Doelstellingen

- De veiligheid op bouwwerven bevorderen
- Een positief imago verstrekken aan het beroep van veiligheidscoördinator
- Belangenbeharting  als beroepsorganisatie van haar leden.
- Bieden van ondersteuning aan haar leden
- Organiseren van opleidingen, informatiesessies, studieavonden met doel haar leden te informeren en documenteren
- De bepaling van haar eigen budget en middelen en het gebruik hiervan
- De opsomming is echter niet limitatief