top of page

 

Beste collega's veiligheidscoördinatoren : 

 

 

We zijn zeer verheugd dat we als onze spreker Dhr. ir. Tom Vermeersch, nationaal coördinator bouwtoezicht van het FOD TWW, kunnen verwelkomen en ook Dhr. ir. Pieter Bolle, Directiehoofd arbeidsinspectie Toezicht Welzijn op het Werk West-Vlaanderen 

Bij deze wordt u uitgenodigd op de ledenvergadering van onze beroepsvereniging op donderdag 14 oktober 2021 en vindt plaats te Hotel Van Der Valk, Kapellestraat 146 , 8020 Oostkamp

Agenda: 

      - 18.30u : Ontvangst 

      - 19.00u : Ledenvergadering met als onderwerpen : 

                      ° Nationale visie van het FOD omtrent het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen toegelicht door ir. Tom                                    Vermeersch adviseur - nationale coördinator bouwtoezicht - sociaal inspecteur arbeidsinspectie Toezicht 

                        Welzijn op het Werk 

                     °  Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het 

                        kader van COVID-19 door ir. Pieter Bolle - Adviseur - Directiehoofd arbeidsinspectie Toezicht op het Welzijn

                        op het Werk West-Vlaanderen 

     -  21.00u :   Napraten bij een hapje en een drankje aangeboden door het bestuur

            Wat betreft de vraagstelling : indien er vragen zijn gelieve me deze te bezorgen voor vrijdag 1 oktober, zodat we

            deze kunnen overmaken aan de adviseurs TWW 

            Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste vrijdag 1 oktober . 

 

 

 

  Praktisch: 

 

         Elk betalend lid is hartelijk uitgenodigd !!!

         Niet-leden kunnen zich inschrijven mits betaling van het lidmaatschap 2021 : € 140 BTW -vrij

         Om de ledenvergadering veilig te laten verlopen, volgen we de maatregelen die de regering oplegt, strikt op. 

                                           Gelieve dan ook de coronamaatregelen te respecteren

       

 

bottom of page