top of page

Ledenvergadering 10/10/2018 om 19.00u te Antwerpen

 

Derde keer , goede keer :eindelijk zijn we in Antwerpen geraakt! Ondanks de file aan de Kennedytunnel raakten een 14-tal leden toch in Antwerpen. Plaats van ontvangst de burelen van Wilink, onze groepsverzekeraar, aan de Frankrijklei te Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst was er natuurlijk het voorwoord door onze voorzitter die de opgedaagde leden en de sprekers verwelkomde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste spreker was Dhr. Niels Van Geel, inspecteur FOD WASO Antwerpen, Afdeling toezicht Chemische risico's.

 

De voordracht van Dhr. Van Geel bestond uit twee onderdelen , Chemische en Elektrische risico's. Van het eerste onderdeel Elektrische risico's had Dhr. Van Geel de punten genomen die betrekking hadden op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De risico's werden gestaafd aan de hand van gebeurde ongevallen op bouwwerven.

 

 

Er werden verschillende topics behandeld, namelijk

Graafwerkzaamheden

Afbraak/sloopwerken

Coördinatie bij werken aan elektrische installaties, specifiek aan-en afsluiten, tijdelijk buiten werking stellen.

Herstructurering AREI

 

 

 

De tweede spreker van de avond was Dhr. Ir. Werner Keppens ,  Directiehoofd a.i. Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie Antwerpen

 

Het onderwerp van de voordracht van Dhr. Keppens was : Lokale campagne veiligheidscoördinatie bij vastgoedontwikkelaars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We stelden wel vast dat de meningen van de inspecteurs uit Antwerpen verschilden met deze van Oost-Vlaanderen.  De voorgestelde aanpassingen aan het veiligheidsplan in functie van de werf fronsten toch wel enkele wenkbrauwen.

 

Zoals gewoonlijk werd de avond afgesloten met een drankje en broodjes aangeboden door Wilink, waarvoor dank, en kunnen we alleen besluiten dat de afwezigen opnieuw ongelijk hadden.

 

Tot de volgende,

 

Bestuur VBVC

WIN_20181010_20_02_13_Pro.jpg
2018-10-10 19.35.39.jpg
WIN_20181010_20_35_02_Pro.jpg
foto2.jpg
bottom of page