Nieuwsbrief VBVC 2021 nr 1

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging.

Net zoals in onze vorige nieuwsbrief aangehaald, hebben we gezien Corona, nog geen planning voor de ledenvergaderingen.

Vermoedelijk zal één en ander verschuiven naar eind dit jaar af volgend jaar .....

 

Nieuwsbrief VBVC 2021 nr 2

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging.

 

Jammer genoeg is er nog geen planning gekend voor onze ledenvergaderingen 2021-2022.

Er is nog geen datum voor de ledenvergadering in samenwerking met Mr. Pieter Bolle....

Nieuwsbrief VBVC 2021 nr 3

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging. 

Na maanden stilte hebben we terug hoop om een ledenvergadering te kunnen mogen organiseren, vermoedelijk begin september te Oostkamp. 

Nieuwsbrief VBVC 2021 nr 4

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging. 

Op 14 oktober jl. hadden we onze lang aangekondigde , en menigmaal uitgestelde , ledenvergadering met twee sprekers van het FOD TWW.